Sáng Tạo
Mọi ý tưởng luôn được ủng hộ, chúng tôi tin rằng sự sáng tạo của tập thể là cơ sở để tạo ra đột phá.
Sự chủ động
Mọi thành viên của Team đều được tin tưởng giao phó những phần công việc quan trọng, sự chủ động và trăn trở về công việc là điều bắt buộc.
Phát triển kĩ năng
Chúng tôi tạo ra môi trường và cơ hội để tất cả thành viên phát triển kĩ năng, và nâng cao hiểu biết về công nghệ mỗi ngày. Chúng tôi luôn chào đón những kĩ sư chưa có kinh nghiệm.
CONTAINER ORCHESTRATION SYSTEM

Kubernetes

Chúng tôi sử dụng Kubernetes để tự động deploy, scale ứng dụng trong môi trường production. Việc ứng dụng Kubernetes cho phép các thành viên quản lý hệ thống hiệu quả hơn, dễ dàng cho việc mở rộng, bảo trì, tận dụng tối đa tài nguyên hệ thống. Chúng tôi thậm chí còn chạy Microsoft SQL Server trên Kubernetes thay cho việc phải deploy trên một máy chủ Windows Server.
LANGUAGES

Javascript

Với sự ra đời và phát triển của NodeJS, Javascript trở thành một trong những ngôn ngữ đáng giá nhất trong thời điểm hiện tại. Một lập trình viên JS có thể xây dựng ứng dụng cho bất kì nền tảng nào nếu vận dụng tốt các Framework như React, Vue, React Native, hay ElectronJS. Tại Voltrans, chúng tôi lựa chọn JS cho nhiều dự án của mình.
PROGRAMMING LANGUAGE

Python

Là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 trên Github, chúng tôi lựa chọn Python cho một số dự án quan trọng, xử lý dữ liệu và các ứng dụng backend.
CLOUD SERVICES

Serverless

Không phải lo lắng về việc khởi tạo và quản lý máy chủ khi deploy ứng dụng, hay việc scale khi cần thiết. Ở Voltrans, chúng tôi sử dụng các rất nhiều giải pháp serverless như AWS Lambda, DynamoDB, AWS EventBridge... để xây dựng API, microservices, hay các ứng dụng một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
VOLTRANS ENGINEERING TEAM

Cơ hội và thử thách

Ở Voltrans, tất cả mọi kĩ sư đều có cơ hội và môi trường để thỏa sức sáng tạo và phát triển. Những giải pháp công nghệ không còn là lý thuyết suông, các sản phẩm sẽ được ứng dụng thực tế vào hoạt động kinh doanh, giải quyết những khó khăn và giảm ma sát trong quá trình cộng tác. Hơn nữa, chúng tôi chú trọng vào sự phát triển của từng thành viên, chúng tôi tuyển dụng bạn không chỉ vì những gì bạn có thể làm trong thời điểm hiện tại, mà còn là những gì bạn có thể đóng góp trong tương lai. Voltrans Engineering Team luôn chào đón những kĩ sư chưa có kinh nghiệm!
Main projects
Side Projects
Engineers
contact-form-7